Ring ring! Wie belt daar? Oh wacht, het is de discussie over telefoons in de klas die ons stoort. Sommigen zeggen dat het een afleiding is voor leerlingen, anderen vinden het een handig hulpmiddel. Maar wat is nu eigenlijk de waarheid? Aan de ene kant kunnen telefoons in de klas voor afleiding zorgen. Het is […]