Privacy statement TeachBuddy
TeachBuddy de bijlesapp waarmee je toegang krijgt tot een uitgebreid netwerk van getrainde
bijlesbuddies. Om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen moeten we een aantal gegevens van je
opslaan. Deze gegevens worden enkel bewaard voor het uitvoeren van onze dienst en onze
administratie! TeachBuddy houdt zich aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene
verordening gegevensbescherming. Al jouw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een
beveiligde database. In deze verklaring geven wij je toelichting en leggen wij uit hoe wij dit precies
doen. Mocht je het idee hebben dat wij iets verkeerd doen met betrekking tot jouw privacy, dan kun
je altijd een mailtje sturen naar info@teachbuddy.com.


De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is TeachBuddy B.V., gevestigd aan de Noordsingel
15, 3035 EG Rotterdam.


Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.
Dit zijn dus gegevens die iets zeggen over jou. Denk hierbij aan je naam, geboortedatum, woonadres
en woonplaats. Je deelt deze gegevens met ons wanneer je een account aanmaakt.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens van jou?
Je gegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden. De belangrijkste hierin is het aanmaken
van een gebruikersaccount en het maken van een match met een van onze bijlesbuddies. We hebben
je gegevens nodig om de dienst goed te laten verlopen. Daarnaast slaan we je gegevens op zodat we
contact met je kunnen opnemen. Dit doen we bijvoorbeeld om je te informeren over de laatste
nieuwtjes binnen TeachBuddy.
Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor deze doelen en geven de persoonsgegevens zonder
jouw toestemming of een andere grondslag nooit door aan derden. Als wij de gegevens wel met
toestemming of een andere grondslag door mogen geven, dan leggen wij de derde dezelfde
beschermings- en beveiligingsmaatregelen op als die wij zelf hanteren.

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:
a) De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst tussen
jouw en TeachBuddy;
b) De verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;
c) Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
De AVG maakt onderscheid tussen twee belangrijke rollen: die van de verwerkingsverantwoordelijke,
en die van de verwerker. Wij kunnen zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker zijn. Wij lichten
dit hierna toe, zodat je weet wat dit voor jou betekent.

Uiteraard verzamelen wij zelf persoonsgegevens ten behoeve van onze eigen bedrijfsvoering. Denk
daarbij aan persoonsgegevens van onze medewerkers en persoonsgegevens die wij verzamelen via de
website. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor die gegevens.

Wij verwerken daarnaast persoonsgegevens die wij krijgen van onze klanten (scholen) en ten aanzien
waarvan wij dus verwerker zijn. Dat betekent niet dat wij geen verantwoordelijkheden en
verplichtingen hebben. Het betekent alleen dat wij de persoonsgegevens verwerken namens een
andere partij. Dat geldt bij uitstek voor de persoonsgegevens die wij van onze klanten (scholen)
krijgen. Scholen hebben persoonsgegevens van hun leerlingen, studenten en ouders. Die
persoonsgegevens worden vervolgens door ons verwerkt. In al deze gevallen zijn wij uitsluitend aan
te merken als verwerker. Degene die de persoonsgegevens bij ons aanlevert en van onze diensten
gebruik maakt, blijven verantwoordelijk voor die persoonsgegevens. Belangrijk: als je als organisatie
of bedrijf (school) persoonsgegevens van jouw werknemers aan ons doorgeeft, dan ben je verplicht
om jouw werknemers hierover te informeren.

Welke persoonsgegevens verwerken we van jou?
Om TeachBuddy zo optimaal mogelijk te laten werken slaan we verschillende gegevens op. Omdat
dit op verschillende plekken gebeurt hebben we alle situaties voor je op een rijtje gezet.


Account om bijles te ontvangen

 • E-mailadres – Hierop wordt je account geregistreerd.
 • Voor- en achternaam – Zo kunnen we je persoonlijk aanspreken.
 • Geslacht – Zo weten we hoe we je moeten aanspreken
 • Adres en woonplaats – Zodat onze bijlesbuddies weten
  waar ze naartoe moeten zodra de match is gemaakt.
 • Geboortedatum – We vinden het erg leuk jullie persoonlijk te kunnen feliciteren op je verjaardag.
 • Telefoonnummer – Als je deze hebt ingevuld kunnen wij contact
  met je opnemen. Ook kan je bijlesbuddy contact met je opnemen zodra er een match is gemaakt.
 • Telefoonnummer / e-mailadres van je ouders – Deze hebben we nodig om je ouders op de
  hoogte te houden van je voortgang. Als je onder de 18 bent is het bij ons verplicht deze gegevens toe te
  voegen.
 • School, studie en studiejaar – Zo weten onze buddies van tevoren met welk niveau vraag ze te maken hebben en weten wij welke vakken je volgt.
 • Bijzonderheden zoals dyslexie – Zo weten onze buddies waar ze
  rekening mee moeten houden tijdens de bijles.
 • IBAN – Voor de betalingen
 • Naam Rekeninghouder – Voor de betalingen
 • Overige gegevens –  Die door leerlingen/ouders/school onverplicht aan TeachBuddy zijn verstrekt.

 

Account om bijles te geven

 • Voor- en achternaam – We willen graag weten met wie we
  contact opnemen als we je e- mailen of bellen.
 • E-mailadres – Hierop ontvang je je assessment.
 • Geslacht – Zo weten we hoe we je moeten aanspreken.
 • Telefoonnummer – Als je bent aangenomen kunnen we je via je
  telefoonnummer bereiken. Als je niet wordt aangenomen verwijderen we deze
  gegevens ook weer direct.
 • School, studie en studiejaar – We willen graag weten welke opleiding onze buddies doen! Zo weten we ook aan welke school
  je gekoppeld moet worden.
 • Meest Recente Cijferlijst – Je cijferlijst controleren is een van onze methodes om de kwaliteit van
  onze bijlessen hoog te houden.
 • IBAN – Voor het uitbetalen
 • Naam Rekeninghouder – Voor het uitbetalen
 • Overige gegevens – Die door leerlingen/ouders/school onverplicht aan TeachBuddy zijn verstrekt.


We gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het account – Dit is je persoonlijke account voor onze applicatie. Hierin kunnen alle persoonsgegevens worden ingezien en aangepast. Als je een account gemaakt hebt wordt hier een bevestigingsmail van gestuurd naar het opgegeven e-mailadres.
 • Klantenservice – Hier worden klantgegevens achtergelaten zodat
  wij weten met wie en op welke manier we contact
  kunnen opnemen.
  E-mail marketing – Er worden enkel e-mails verstuurd als hier expliciet toestemming voor gegeven is. Ook kun je je, net zo makkelijk als inschrijven, weer uitschrijven voor onze e-mails.
 • Sales – Als gebruikers veel gebruik maken van onze
  dienst bellen wij, na toestemming, ze op om de mogelijkheden te bespreken. Daarnaast kan het zijn dat er een telefoonnummer wordt ingevuld op onze website voor een terugbelverzoek, wij
  nemen dan contact met je op.
 • Inhoudelijk overleg – Een van onze teamleden of een van onze
  buddies kan via telefoon of via mail contact opnemen om inhoudelijk overleg te voeren over de bijlessen van uw kind.

 

Hoe gaan wij met jouw persoonsgegevens om?
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt TeachBuddy zich aan de regels die privacywetgeving,
zoals de AVG, voorschrijft. Dit houdt in dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als
daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn worden verzameld
en de persoonsgegevens worden vervolgens voor dat specifieke doel verwerkt. Wij houden daarbij de
aard van de persoonsgegevens in het oog en stemmen daarop een passend technisch en
organisatorisch niveau van beveiliging af. Je kunt er dus van uitgaan dat wij zorgvuldig, veilig en
vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan.

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verwerken van gebruikers onder de 16 jaar
zonder toestemming van hun ouders / verzorgers. Mocht je het vermoeden hebben dat wij dit wel
doen, dan horen wij dat graag van je. Als je een mail stuurt naar info@teachbuddy.com dan zal de
kwestie in behandeling worden genomen.

Geheimhouding
De dienstverlening van TeachBuddy maakt het noodzakelijk dat onze werknemers toegang hebben tot
jouw persoonsgegevens. Om ook hier de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen,
hebben al onze werknemers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee leggen wij aan onze
werknemer op dat zij jouw persoonsgegevens absoluut geheim houden en dat zij zorgvuldig omgaan
met de gegevens die jij ons toevertrouwt. Belangrijk is nog wel om te weten, dat alleen geautoriseerd
personeel jouw gegevens mag verwerken.


Cookies
Onze website https://www.teachbuddy.com/ gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie
in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer
bezoekt.


Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we
vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.


U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website
werken dan niet goed meer.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies.
Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy
verklaringen.


Inzage, correcties of verwijdering persoonsgegevens
Zoals in de Algemene verordening gegevensbescherming staat heb je altijd recht om je
persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Voor inzage, aanpassingen en
verwijdering kan je een mail sturen naar: info@teachbuddy.com. Er zal zo snel mogelijk en uiterlijk
na 4 weken gereageerd worden op je aanvraag.


Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van
jou hebben verkregen. Persoonsgegevens zijn gekoppeld aan je account en worden dus ook net zo
lang bewaard als dat het account bestaat. Daarnaast kun je je op ieder moment uitschrijven voor onze
mailingen, dan zullen die gegevens ook direct verwijderd worden.


E-mailmarketing
Wij maken gebruik van e-mailmarketing om je te informeren over updates, veranderingen en
aanbiedingen! We sturen je enkel e-mails als je hier bij het registreren van je account akkoord mee bent
gegaan, ben je dit niet, dan krijg je ook geen e-mails van ons. Als je geen e-mails meer van ons
wilt ontvangen kun je je heel gemakkelijk afmelden met de knop onderaan een van onze e-mails.
Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Pay.NL
Je IBAN wordt gedeeld met Pay.nl. De betalingen van onze diensten gaan via dit bedrijf, waardoor wij
genoodzaakt zijn enkele persoonsgegevens te delen met Pay.nl.

Mailerlite
Daarnaast word je e-mailadres gedeeld met Mailerlite aangezien onze email marketing via dit platform
wordt georganiseerd.

Onderwijsinstelling
TeachBuddy deelt relevante accountgegevens van leerling/buddy daarnaast met de onderwijsinstelling
van de leerling/ onderwijsinstelling waar de buddy bijles geeft als de bijlessen in samenwerking met de
onderwijsinstelling gefaciliteerd worden. De onderwijsinstelling gebruikt de accountgegevens met het
volgende doel: Monitoring en verantwoording, met name ten behoeve van: (prestatie)metingen van
de leerlingen, effectiviteitsonderzoek met betrekking tot de via TeachBuddy gekoppelde bijlessen.

De leerling geeft hier toestemming voor door de TeachBuddy app in gebruik te nemen met zijn/haar/hen
schoolmail of met de specifieke schoolcode. Om te verzekeren dat er veilig wordt omgegaan met deze
gegevens hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten met de school.

De volgende gegevens worden gedeeld met de school:

 • E-mailadres -Hierop staan de accounts
  geregistreerd.
 • Voor- en achternaam – Hiermee kan de school leerlingen
  identificeren
 • Geboortedatum – Hiermee kan de school leerlingen identificeren
  Geslacht – Hiermee kan de school leerlingen identificeren
 • Telefoonnummer – Voor als contactpersoon van de school contact op
  moet nemen
 • Telefoonnummer / e-mailadres van je ouders – Zo weet de school welke ouder toestemming
  heeft gegeven voor het aanmaken van het
  account en
  kan de school contact opnemen met
  desbetreffende ouder.
 • School, studie en studiejaar – Hiermee kan de school leerlingen identificeren en
  voortgang bijhouden.
 • Bijzonderheden zoals dyslexie – Hiermee kan de school leerlingen
  identificeren en voortgang bijhouden.


Overheid
Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties,
maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan
andere partijen verkopen of doorspelen.


Autoriteit persoonsgegevens Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Mochten we
er nou echt niet uitkomen dan kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Dat
kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
TeachBuddy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij
raden je dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is aangepast. Mocht je vragen
hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door TeachBuddy of wens je gebruik te maken
van een van de bovenstaande rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens dan kun je altijd
contact opnemen met ons via info@teachbuddy.com